• Nadprirodzený život v Kristovi

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Albert Einstein

Menu Title