• Nadprirodzený život v Kristovi

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Iz 49:15

Menu Title