• Nadprirodzený život v Kristovi

Nikto nemôže byť vylúčený z Božieho milosrdenstva. Cirkev je dom, ktorý všetkých prijíma a nikoho neodmieta.
pápež František

Menu Title