• Aleluja! Pán vstal z mŕtvych!

Stratiť lásku je strašné, klame, kto vraví, že smrť je horšia.
Bob Marley

Menu Title