• Nebo nie je výmysel - natočené podľa skutočnej udalosti

Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.
Ján Pavol II.

Menu Title