• Nadprirodzený život v Kristovi

Sme pomazaní olejom radosti, aby sme sprostredkovali radosť Evanjelia.
pápež František

Menu Title