• Nadprirodzený život v Kristovi

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.Rabíndranáth Thákur

Menu Title