• Nadprirodzený život v Kristovi

Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Antoine De Saint Exupéry

Menu Title