• Nadprirodzený život v Kristovi

Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.
Ján Pavol II.

Menu Title