• Nadprirodzený život v Kristovi

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
2Kor 9:6

Menu Title