• Nadprirodzený život v Kristovi

Ježiš nás čaká a chce uzdraviť naše srdce od všetkého, čo ho degraduje. On je Boh, ktorý má meno: Milosrdenstvo.
pápež František

Menu Title