16-ročný Vladko

Prosíme o modlitbu za 16-ročného Vladka, ktorý má diagnostikovanú leukémiu a už viac ako rok zápasí s touto zákernou chorobou. Naliehavá modlitba spravodlivého má nesmiernu moc. Jediný spravodlivý je Syn Boží. Modlime sa za celú túto rodinu v mene Ježiša Krista. On dáva zmysel každému utrpeniu a jediný prináša úplné uzdravenie všetkých chorôb.

Boh si Vladka povolal k sebe do neba. Nikto z nás nepozná Božie úmysly, a nechápeme ani zmysel pre nás tak nepochopiteľného odchodu mladého človeka. Vieme však, že všetci raz budeme vyslobodení z klietky nášho hriešneho tela a naša duša bude letieť ako vtáča na slobodu k svojmu Stvoriteľovi, nášmu Otcovi, ktorý je dokonalou Láskou. Až v skutočnej slobode neba spoznáme dokonalosť milujúcej Lásky, ktorú sme sa snažili napodobňovať aj my tu na zemi. Vzťah milujúcej lásky nikdy nezanikne, pretrváva medzi nami navždy, je v nás aj keď sme dočasne oddelení.

„Zapamätajme si to: Boh nás súdi tým, že nás miluje. Ak prijmem jeho lásku, som spasený, ak odmietnem, som odsúdený – nie Ním, ale mnou samým, pretože Boh nezatracuje. On len miluje a zachraňuje.“
pápež František

Menu Title