Briege McKenna a postupné uzdravovanie

V knihe od Briege McKenna: Zázraky sa dejú píše Briege o mnohých spôsoboch uzdravovania. Veľakrát si ľudia myslia, že ich modlitby nie sú vypočuté, ak nie sú ihneď zázračne uzdravení. Často uzdravenie trvá nejaký čas. Sestra Briege to nazýva postupným uzdravovaním. Bola svedkom niekoľkých krásnych príbehov tohto druhu uzdravovania. Poďme si priblížiť jeden takýto príbeh z jej služby.

Na jednej konferencii v USA prišli za sestrou Briege manželia s chorým synom. Malý Dávid mal nádor na mozgu a doktori mu dávali 7 mesiacov života. Manželia mali ešte ďalších 5-6 detí, ktoré ťažko znášali, že Dávid zomrie. Počas modlitby si Briege uvedomila, že všetku nádej na uzdravenie vkladajú do jej modlitieb. Ona však namietala, že sa môže modliť za jeho uzdravenie, ale Dávid je ich dieťa, ktoré priviedli na svet a majú sa každý večer spoločne modliť za jeho uzdravenie. Oni však nedostatok svojej viery obhajovali tým, že čo ak to nie je Božia vôľa. Takáto myšlienka často privádza ľudí k presvedčeniu, že by nemali žiadať o uzdravenie. Nechápu, že Božia vôľa sa vždy naplní, ale s ňou prichádza aj hlboký pokoj a veľká sila prijať ju.

Dávidovmu otcovi a matke sestra hovorila, aby prestali na chvíľu myslieť na Božiu vôľu a sústredili sa na to, o čo by žiadali Ježiša keby bol tu teraz s nimi. Bez váhania odpovedali, že by ho prosili aby Dávida uzdravil, pretože ho veľmi milujú. Povedala im teda. Žiadajte Ježiša, aby ho uzdravil. Proste ho každý deň. Nesnažte sa vymýšľať si Ježišovu vôľu pre neho. Len mu vždy vyrozprávajte ako sa cítite, povedzte mu ako veľmi Dávida milujete a proste ho, aby ho uzdravil. Pretože často hovoríme Ježišovi jednu vec a myslíme na inú. Myslíme si, že sa Ježišovi zavďačíme, ak mu budeme hovoriť samé pekné veci. Ježiš predsa vie, čo si myslíme, on chce mať s nami živý vzťah. Vie, že by nebolo normálne, keby niekto z nich žiadal, aby si Boh vzal ich dieťa, pretože je Božím dieťaťom. Písmo hovorí, že máme prosiť, máme klopať, máme vytrvalo žiadať. Dávidových rodičov sestra nabádala, aby sa za neho modlili spolu s ostatnými ich deťmi. Otec namietal, že oni sa ani nevedia dobre modliť. Čo to znamená dobre sa modliť? pýtala sa sestra. Jednoducho sa prihovárajte, ako keby bol medzi vami Ježiš, povedala sestra Briege. Alebo sa pomaly modlite Otčenáš alebo Zdravas, hovorte mu ako máte radi toto dieťa, položte na neho svoje ruky, žehnajte mu, hlavne otec ako hlava rodiny nech žehná svojim deťom a podobne aj matka by sa mala modliť za svoje deti.

Asi po dvoch rokoch stretla sestra Briege otca tejto rodiny. Dovtedy o nich nič nepočula. Vyrozprával jej krásny príbeh. Keď prišli domov určili si čas, kedy sa každý večer po večeri budú modliť za malého Dávida. Nikto nemohol dovtedy opustiť dom, pokým sa nezhromaždili okolo malého Dávida a spoločne sa nepomodlili. Spoločne žiadali Ježiša, aby Dávida uzdravil. Mesiace sa míňali ale nádor stále rástol. Otec začal strácať nádej a hovoril: “Nefunguje to,” a chcel to vzdať. Očakával okamžitý výsledok. Ale jeho manželka bola vytrvalá, a trvala na tom, aby pokračovali a ďalej sa modlili. Zrazu si uvedomili, že prešlo 7 mesiacov a on žije. Nádor sa síce zväčšoval, ale Dávid neoslepol. Uvedomili si, že sa príliš sústredili na rast nádoru.

Po 14 mesiacoch mesiacoch sa nádor zrazu začal zmenšovať. Pokračovali naďalej v modlitbe a spolu s lekármi pozorovali ako sa nádor scvrkával až nakoniec úplne zmizol. Keď bol Dávid uzdravený lekár povedal: “Nech ste robili čokoľvek, robte to aj naďalej, pretože to pomáha. Robili ste to znamenite.”

Otec sestre Briege opísal ešte jednu vec, ktorá sa stala vďaka Dávidovmu uzdraveniu. Uvedomil si, že počas týchto dvoch rokov, čo sa spoločne modlili sa ich deti úplne zmenili. Keby sa Dávid uzdravil okamžite, ich deti by nikdy nezažili túto premenu. Aj potom, čo sa Dávid uzdravil ich deti neopustili dom, kým sa spoločne nepomodlili. Spoločná rodinná modlitba sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich života. Toto je úžasný príklad postupného uzdravenia, pričom nemusíme ihneď dostať to, za čo sa konkrétne modlíme. Pán nás uzdravuje, keď to uzná za vhodné, pretože je veľa oblastí v našom živote, ktoré chce dať pritom do poriadku. Modlitba nás vždy mení, tak ako zmenila aj rodinu malého Dávida. Jej členovia začali skutočne milovať Boha a aj seba navzájom.

Dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
Flp 2:2

Menu Title