Briege McKenna: Čo dokáže Ježiš v Eucharistii

Raz som sa zúčastnila na omši v jednej hornatej latinskoamerickej krajine. Na omšu prišlo mnoho chudobných ľudí. Slúžila sa pod holým nebom. Kňaz používal starý stôl ako oltár.

Jedna staršia žena priniesla so sebou chlapca, ktorý mal na tele hrozné popáleniny. Pomyslela som si, toto je úplne beznádejné. Obdivovala som miestneho kňaza. Svojou vierou v Ježiša ma naučil, že musím nechať Ježiša v Eucharistii urobiť to, čo len on dokáže – zmeniť naše životy. S malým chlapcom sme sa pomodlili. Kňaz potom povedal žene, ktorá ho priniesla, aby ho položila pod obetný stôl a nechala ho tam počas omše.

Bola som ohromená ako hlboko všetci ľudia prežívali omšu. Vďaka kňazovi, ktorý si plne uvedomoval, čo sa pri Eucharistii odohráva, táto omša sa stala pre ľudí živou. Z kňaza bolo cítiť veľké nadšenie nad zázrakom omše a hlbokú osobnú vieru v Ježiša. A to sa prenieslo aj na prítomných ľudí.

Pred premenením som zatvorila oči. Keď som ich otvorila, videla som, že všetci ležia na zemi s očami upretými na Pána mu vyjadrujú svoju úctu a vďaku. Z ich tvárí sa dalo vyčítať, že skutočne veria, že práve prišiel Ježiš. Keď som sa pozrela na zdvihnutú hostiu, uvidela som nádherný obraz Ježiša s roztvorenou náručou. Usmieval sa, a s veľkou láskou a súcitom objímal týchto chudobných ľudí a hovoril: “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vám dám život a vieru.” Vtedy som si v hĺbke srdca uvedomila: “Dobrý Ježiš toto si naozaj ty, aj keď vidíme len kúsok chleba a kalich s vínom. Len ty si mohol vymyslieť takýto tvorivý spôsob, ako sa sprítomniť svojmu ľudu.”

Po omši som sa išla pozrieť na malého chlapca, ktorý ležal počas omše pod stolom, na ktorom sa odohrávalo premenenie. Nenašla som ho tam. Prekvapene som sa spýtala ženy, ktorá ho priniesla, kde je:

Ukázala na skupinku detí, ktoré sa neďaleko hrali a povedala: “Tam je.”

Pozrela som na chlapca a videla som, že je zdravý. Na jeho tele nebolo ani známky po ranách či popáleninách. Sama som sa nahlas pýtala: “Čo sa s ním vlastne stalo?”

Staršia žena sa na mňa udivene pozrela a povedala: “Akože, čo sa s ním stalo? Vari neprišiel Ježiš?”

Počas tejto omše, tak ako počas každej inej, kňaz vystrel ruky nad chlieb a víno a vzýval Ducha Svätého, aby urobil túto obetu svätou a “aby sa stala telom a krvou” Ježiša Krista. Keď kňaz povedal túto modlitbu, Duch Svätý prišiel a somozrejme, neobmedzil sa iba na to, o čo žiadal kňaz. Zostúpil so svojou mocou aj na malého chlapca a uzdravil ho.

V ten istý deň som si na začiatku omše všimla aj iného malého chlapca, ktorý mal strašne zdeformovanú tvár. Po sv. omši ku mne prišla jeho matka, držala ho na rukách a radostne volala: “Sestra, pozrite sa na môjho chlapčeka!” Chlapcova tvár bola krásna, zdravá.

Nemohla som sa z toho všetkého spamätať. Tetno kňaz mal v sebe úžasnú schopnosť predstaviť ľuďom živého Ježiša. Ako žena z evanjelia, ktorá trpela dvanásť rokov na krvotok, aj oni prišli k Ježišovi s očakávajúcou vierou. Neprišli sa pozrieť, čo bude robiť kňaz, prípadne kritizovať jeho kázeň alebo spôsob slávenia omše. Toto bola Eucharistia. Prišli, aby sa stretli so živým Ježišom, aby spolu s ním oslávili jeho Otca. Stali sa súčasťou Ježišovej obety.

Túto horu som opúšťala s hlbokým pochopením Eucharistie. Podstata Eucharistie nie je v tom, že ľudia prídu na omšu, aby dokázali svoju nábožnosť a povedali Ježišovi, ako ho majú radi. Aj to je dobré, ale Eucharistia je v prvom rade to, čo Ježiš môže a chce urobiť pre nás všetkých, pre celý svet. Ježiš nepotrebuje nás, aby sme prišli na omšu, ale my potrebujeme, aby Ježiš prišiel k nám.

Tú noc som nemohla zaspať. Bola som veľmi rozrušená. Cítila som, akoby mi Boh chcel niečo povedať. Nepokojne som sa prehadzovala a okolo štvrtej ráno som bola ešte stále hore. Nakoniec som vstala, kľakla som si k posteli a povedala: “Ježišu chceš mi niečo povedať?”

Cítila som ako mi Ježiš hovorí: “Ukáž ľuďom, že som prítomný v Eucharistii. Prichádzajú a budú prichádzať k tebe zovšadiaľ a hľadať uzdravenie. Budú hovoriť: Ach, keby sa nás sestra Briege mohla dotknúť. Alebo: Keby len mohla vložiť svoje ruky na nás, zaiste by sme vyzdraveli.

Mnohí si robia falošných bohov z ľudí s darom uzdravovania. Hľadajú ich a nie mňa. Ja prichádzam každý deň v Eucharistii. Veď som sľúbil, že vám dám život a dám vám ho v hojnosti, a že vás budem posilňovať na vašej púti.

Chcem, aby si išla do sveta a ukazovala na mňa prítomného v Eucharistii. Chcem, aby si povedala ľuďom, aby odvrátili svoj pohľad od Briege McKenna a upriamili ho na ich eucharistického Pána, aby vložili do mňa svoju vieru. Ty ich môžeš sklamať a aj ich sklameš, tak ako ich môže sklamať každý človek. Ale ak upriamiš ich pozornosť na mňa, nikdy sa nesklamú.

Táto udalosť mi znovu potvrdila, že mám byť len smerovkou, ktorá ukazuje na Ježiša. Od tejto skúsenosti som začala stavať svoju službu na Eucharistii.

Ježiš nás čaká a chce uzdraviť naše srdce od všetkého, čo ho degraduje. On je Boh, ktorý má meno: Milosrdenstvo.
pápež František

Menu Title