Chodenie po mori

Nedávno na TV Lux odznela kázeň na túto tému a bola veľmi zaujímavá, tak sa skúsme spolu pozrieť na tento zvláštny jav chodenia po mori.

Skôr ako sa zamyslíme na týmto javom, musíme si priblížiť, že Ježiš krátko predtým nasýtil päťtisícový zástup mužov a okrem nich ešte ženy a deti. Vzápätí posiela učeníkov vopred preplaviť sa na druhý breh, aby on rozpustil zástupy a utiahol sa sám na vrch modliť sa.

Medzitým sa učeníci veľmi ťažko plavia na druhú stranu, pretože ľoďou zmieta silný vietor, ktorý duje proti nim. Ježiš prichádza ku nim až po štvrtej stráži t.j.medzi 3-6 hodinou nadránom.

Čo to ale Ježiš robí? Ide ku nim kráčajúc po mori? Ten Ježiš, ktorý odmieta znamenia? Ten Ježiš, ktorý vždy odmieta vonkajšiu teatrálnosť, teraz kráča po mori? Vidíme to aj na reakcii apoštolov, že tu Ježiša nečakali a ani toto od neho nečakali. Zrazu sa preľakli, vykríkli, vydesili sa. Učeníci zrazu vidia mátohu, prízrak, ducha a nie Ježiša.

Ježiš ich ale osloví, aby ich upokojil a zbavil strachu a Peter naberá odvahu v prosbe ísť za ním po vode, ak je to On. Ježiš, ho ihneď volá, POĎ.

Pozrime sa teraz, čo sa tu vlastne udialo. Krátko predtým nadšenie z rozmnoženia chlebov, teraz krátko na to noc, únava, vydesení, plní strachu. Ježiš ich ešte viac vystrašil, pretože tu ho nečakali. Ježiš sa objavuje tam, kde s nikým nepočítame a chce nás zbaviť strachu, obáv, a upokojiť nás, že sa na neho môžeme spoľahnúť vždy a všade.

A ešte ďaľšia absolútne bláznivá vec pre nás. Ježiš neodmieta ani našu požiadavku kráčať za Ním len tak po mori. Vyskúšať všetko čo robí On. Boh nás nikdy neodmieta, ba práve naopak, chce aby sme ho nasledovali v každom detaile, kráčali s ním, chodili s ním, boli ako zaľúbenci, ktorí sa predbiehajú v nápadoch a prekvapeniach. Aj keď mi Boha nemôžeme nikdy predbehnúť v kreativite a láske, pretože On je plnosť lásky, ktorá sa objaví aj tam, kde sme s ňou nepočítali, aby nás pozdvihla, objala a naučila nás znovu dôverovať.

Nebojme sa vždy natiahnuť ruku k Ježišovi, aj keď strácame nádej. On nás nikdy neodmietne.

záchrana

„Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?”
Jer 32:27

Menu Title