Choroba mladých – tetánia

Prosíme za mnohých mladých ľudí v našom okolí, ktorí trpia novodobou chorobou – tetániou. Tetánia sa dá definovať, a to je laicky povedané, ako zvýšená nervovo-svalová dráždivosť. Veľmi často sú títo ľudia na dne po stránke telesnej – bolesti hlavy, rôzne kŕče, tŕpnutie končatín, žalúdočné problémy, takisto po stránke psychickej – nespavosť, stavy úzkosti, vnútorné napätie, depresie. Naozaj táto choroba postihuje čoraz viac ľudí a prejavuje sa najčastejšie u prehnane aktívnych  až preťažených ľudí. Títo ľudia potrebujú veľmi naliehavo našu modlitbu, pomoc a podporu. Množstvo týchto ochorení a jemu podobných je alarmujúce, preto si navzájom pomáhajme a zaujímajme sa o našich blízkych v ich starostiach a problémoch.

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
sv. Don Bosco

Menu Title