Choroba mladých – tetánia

Prosíme za mnohých mladých ľudí v našom okolí, ktorí trpia novodobou chorobou – tetániou. Tetánia sa dá definovať, a to je laicky povedané, ako zvýšená nervovo-svalová dráždivosť. Veľmi často sú títo ľudia na dne po stránke telesnej – bolesti hlavy, rôzne kŕče, tŕpnutie končatín, žalúdočné problémy, takisto po stránke psychickej – nespavosť, stavy úzkosti, vnútorné napätie, depresie. Naozaj táto choroba postihuje čoraz viac ľudí a prejavuje sa najčastejšie u prehnane aktívnych  až preťažených ľudí. Títo ľudia potrebujú veľmi naliehavo našu modlitbu, pomoc a podporu. Množstvo týchto ochorení a jemu podobných je alarmujúce, preto si navzájom pomáhajme a zaujímajme sa o našich blízkych v ich starostiach a problémoch.

„Zapamätajme si to: Boh nás súdi tým, že nás miluje. Ak prijmem jeho lásku, som spasený, ak odmietnem, som odsúdený – nie Ním, ale mnou samým, pretože Boh nezatracuje. On len miluje a zachraňuje.“
pápež František

Menu Title