citat

Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!
bl. sestra Zdenka Schelingová

Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.
Ján Pavol II.

Menu Title