citat

Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!
bl. sestra Zdenka Schelingová

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší.
Matka Tereza

Menu Title