citat

Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť.
bl. sestra Zdenka Schelingová

Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Antoine De Saint Exupéry

Menu Title