citat

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
sv. Don Bosco

Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.
Ján Pavol II.

Menu Title