Štart do nového roka

Nedávno sme začali nový rok 2018 a nedeľou po troch kráľoch sa skončilo aj krásne vianočné obdobie. Ako vlastne pokračovať na našej ceste v…

celý článok

POŽEHNANÉ VIANOCE

Znovu je pred nami obdobie kedy nám Boh ponúka milostivý čas. Prajeme Vám, aby ste prijali pozvanie k jeho jasličkám, kde náš Pán rozjasnil…

celý článok

Atmosféra Vianoc

Každý z nás si vie ihneď predstaviť atmosféru Vianoc. Väčšinou už od začiatku decembra vnímame zovšadiaľ túto atmosféru. Súčasťou tejto atmosféry sú pojmy ako…

celý článok

Adventná príprava

Začali sme Advent. Toto obdobie prípravy na príchod Mesiáša sa zdá pomerne jednoduché. Nič zvláštne sa od nás nevyžaduje, okrem zrieknutia sa zábav a…

celý článok

Krst – milosť zasvätenia

“Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám…

celý článok

Ako byť vynaliezavý?

Nedávno sme počuli krásne homílie o tom, že kresťan má byť vynaliezavý v dobrom, a tiež vynaliezavý v láske a službe iným. Pri počúvaní…

celý článok

Svätá Cecília, patrónka hudby a hudobníkov

Legenda o sv. Cecílii patrí k najkrajším a najpôsobivejší príbehom kresťanských mučeníkov. Cecília dokázala získať pre vieru mnohých pohanov, počnúc jej manželom. V jej…

celý článok

Nádej večného života

Všetci poznáme ako to býva na pohreboch. Zíde sa tam množstvo ľudí, ktorí sa prídu rozlúčiť so svojím zomrelým príbuzným alebo známym. Isto poznáme…

celý článok

Kto miluje, ten chce darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Menu Title