Gen Rosso – Hopes of peace

Pripomeňme si túto uzasnú pieseň od Gen Rosso

a pokúsme sa rozšíriť svoje srdce na všetkých!

 

Hopes of peace – Semina la pace – Gen Rosso

 

(môžeme si zaspievať aj úžasný slovenský text)

 

1. Keď sa cítiš opustený sám, v hĺbke svojho srdca nájdi hlas.

Počúvaj ho napriek námahám, istotu ti dá, že nie si sám.

 

2. Rozšír svoje srdce na všetkých, miluj v každej chvíli, ktorú máš.

Prekroč bolesť neúspechov rán, zjednotenému svetu šancu dáš.

 

R: Kráčajme vpred, hľadajme čo nás spája, nech všetci môžu spoznať lásky plán,

že svet je domov v ktorom každý miesto má, kde láska pokoj prebýva.

 

 

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Iz 49:15

Menu Title