Gen Rosso – Hopes of peace

Pripomeňme si túto uzasnú pieseň od Gen Rosso

a pokúsme sa rozšíriť svoje srdce na všetkých!

 

Hopes of peace – Semina la pace – Gen Rosso

 

(môžeme si zaspievať aj úžasný slovenský text)

 

1. Keď sa cítiš opustený sám, v hĺbke svojho srdca nájdi hlas.

Počúvaj ho napriek námahám, istotu ti dá, že nie si sám.

 

2. Rozšír svoje srdce na všetkých, miluj v každej chvíli, ktorú máš.

Prekroč bolesť neúspechov rán, zjednotenému svetu šancu dáš.

 

R: Kráčajme vpred, hľadajme čo nás spája, nech všetci môžu spoznať lásky plán,

že svet je domov v ktorom každý miesto má, kde láska pokoj prebýva.

 

 

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1Jn 4:16

Menu Title