Kontakt

Adresa OZ:

FAMILY POINT – srdcom rodina
Malý Lapáš 172
951 04 Veľký Lapáš

E-mail:
family.srdcom@gmail.com

Číslo účtu:

Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!
bl. sestra Zdenka Schelingová

Menu Title