Kontakt

Adresa OZ:

FAMILY POINT – srdcom rodina
Malý Lapáš 172
951 04 Veľký Lapáš

E-mail:
family.srdcom@gmail.com

Číslo účtu:

Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.
Ján Pavol II.

Menu Title