Kontakt

Adresa OZ:

FAMILY POINT – srdcom rodina
Malý Lapáš 172
951 04 Veľký Lapáš

E-mail:
family.srdcom@gmail.com

Číslo účtu:

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.Rabíndranáth Thákur

Menu Title