Kontakt

Adresa OZ:

FAMILY POINT – srdcom rodina
Malý Lapáš 172
951 04 Veľký Lapáš

E-mail:
family.srdcom@gmail.com

Číslo účtu:

Nikto nemôže byť vylúčený z Božieho milosrdenstva. Cirkev je dom, ktorý všetkých prijíma a nikoho neodmieta.
pápež František

Menu Title