Kontakt

Adresa OZ:

FAMILY POINT – srdcom rodina
Malý Lapáš 172
951 04 Veľký Lapáš

E-mail:
family.srdcom@gmail.com

Číslo účtu:

Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Antoine De Saint Exupéry

Menu Title