Mária Čírova & Peter Bažík – Kto vie

„Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?”
Jer 32:27

Menu Title