Motivačné videá

Všetky veci, o ktorých takmer s určitosťou vieme, že sú pre nás dobré, správne a veľmi dôležité, zapadajú po určitom čase do prachu všednosti, rutiny a stereotypu. Každý z nás potrebuje z času na čas a možno aj pravidelne oprášiť tento prach všednosti a znovu sa dostať k podstate najdôležitejších vecí, postojov a rozhodnutí v našom živote správnou motiváciou. Autentická osobná skúsenosť ľudí, ktorí takisto ako my prežívali často život ako kolotoč vzťahov, udalostí a stretnutí, ktoré ich postupne robili pasívnymi a bez záujmu, nás môže vytrhnúť z vlažnosti a vliať nám nové nadšenie, zápal a povzbudenie do každodenného výnimočného života.

Aj ty môžeš poslať odporúčanie na tvoje motivačné video.

Silent night (Tichá noc) – Pentatonix
Pavol Strežo – Boží plán pre tento svet
Oficiálna hymna SDM 2016 Krakov
Ukážka filmu – Nebo nie je výmysel

celý film: gloria.tv

Snívajme sen o rodine (S.I.L.A.)
Teach me – Uč ma (Nikdy sa nevzdávaj)
Priprav pole na prijatie dažďa (Vzoprieť sa obrom)
Je to Cesta, čo ťa robí šťastným (Pokojný bojovník)

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Albert Einstein

Menu Title