Motivačné videá

Všetky veci, o ktorých takmer s určitosťou vieme, že sú pre nás dobré, správne a veľmi dôležité, zapadajú po určitom čase do prachu všednosti, rutiny a stereotypu. Každý z nás potrebuje z času na čas a možno aj pravidelne oprášiť tento prach všednosti a znovu sa dostať k podstate najdôležitejších vecí, postojov a rozhodnutí v našom živote správnou motiváciou. Autentická osobná skúsenosť ľudí, ktorí takisto ako my prežívali často život ako kolotoč vzťahov, udalostí a stretnutí, ktoré ich postupne robili pasívnymi a bez záujmu, nás môže vytrhnúť z vlažnosti a vliať nám nové nadšenie, zápal a povzbudenie do každodenného výnimočného života.

Aj ty môžeš poslať odporúčanie na tvoje motivačné video.

Silent night (Tichá noc) – Pentatonix
Pavol Strežo – Boží plán pre tento svet
Oficiálna hymna SDM 2016 Krakov
Ukážka filmu – Nebo nie je výmysel

celý film: gloria.tv

Snívajme sen o rodine (S.I.L.A.)
Teach me – Uč ma (Nikdy sa nevzdávaj)
Priprav pole na prijatie dažďa (Vzoprieť sa obrom)
Je to Cesta, čo ťa robí šťastným (Pokojný bojovník)

Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Cesare Cantú

Menu Title