Motivačné videá

Všetky veci, o ktorých takmer s určitosťou vieme, že sú pre nás dobré, správne a veľmi dôležité, zapadajú po určitom čase do prachu všednosti, rutiny a stereotypu. Každý z nás potrebuje z času na čas a možno aj pravidelne oprášiť tento prach všednosti a znovu sa dostať k podstate najdôležitejších vecí, postojov a rozhodnutí v našom živote správnou motiváciou. Autentická osobná skúsenosť ľudí, ktorí takisto ako my prežívali často život ako kolotoč vzťahov, udalostí a stretnutí, ktoré ich postupne robili pasívnymi a bez záujmu, nás môže vytrhnúť z vlažnosti a vliať nám nové nadšenie, zápal a povzbudenie do každodenného výnimočného života.

Aj ty môžeš poslať odporúčanie na tvoje motivačné video.

Boh ťa obdaril schopnosťou viesť – tak ju nezahoť (Vzoprieť sa obrom)
Konaj dobro, vráti sa ti to: aj keď za 30 rokov
Nick Vujicic – človek bez rúk a nôh
Toto je môj kráľ
Hanka si vybrala nebo
Boh ti odpustil, a volá ťa…
Čo je láska?
Muži, prebuďte sa!

Peniaze musia slúžiť, nie vládnuť.
pápež František

Menu Title