Motivačné videá

Všetky veci, o ktorých takmer s určitosťou vieme, že sú pre nás dobré, správne a veľmi dôležité, zapadajú po určitom čase do prachu všednosti, rutiny a stereotypu. Každý z nás potrebuje z času na čas a možno aj pravidelne oprášiť tento prach všednosti a znovu sa dostať k podstate najdôležitejších vecí, postojov a rozhodnutí v našom živote správnou motiváciou. Autentická osobná skúsenosť ľudí, ktorí takisto ako my prežívali často život ako kolotoč vzťahov, udalostí a stretnutí, ktoré ich postupne robili pasívnymi a bez záujmu, nás môže vytrhnúť z vlažnosti a vliať nám nové nadšenie, zápal a povzbudenie do každodenného výnimočného života.

Aj ty môžeš poslať odporúčanie na tvoje motivačné video.

Kňaz Anton Kasan – vtipné a aj k zamysleniu
Jim Caviezel (herec) – svedectvo
Aj ty si výnimočný

Najdôležitejšia hodina je tá prítomná.
Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý stojí predo mnou.
Najnevyhnutnejším dielom je vždy láska.
Johannes Eckhart

Menu Title