najdôležitejšia hodina

Najdôležitejšia hodina je tá prítomná.
Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý stojí predo mnou.
Najnevyhnutnejším dielom je vždy láska.
Johannes Eckhart

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Ján Pavol II.

Menu Title