Nezosobášení

V dnešnej dobe je v našom okolí čoraz viac párov, ktorí spolu žijú ako rodina často aj s deťmi, no napriek tomu mnohí z nich nechcú na seba vziať skutočný záväzok lásky – prijatím sviatosti manželstva. Dnes chce byť každý akosi nezávislý, a bez ochoty sa akokoľvek obmedzovať. Možno mnohí si až neskoro uvedomia, že všetci sme závislí na Láske, ktorá sa skutočne dáva, miluje a odpúšťa a nikdy v akejkoľvek situácii sa nás nevzdá. Prosme spoločne za tieto páry, aby našli odvahu vykročiť k tomuto zväzku lásky.

Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.
Ján Pavol II.

Menu Title