O nás

Hlavným cieľom občianskeho združenia FAMILY POINT – srdcom rodina je vytvoriť v spoločnosti priestor pre rodiny – pre aktívne trávený spoločný čas rodín a ľudí všetkých vekových kategórií s možnosťou rozvoja osobnosti formou odovzdávania skúseností života v rodine.

Rodina je základom každej vyspelej spoločnosti. Naša spoločnosť dnes kladie množstvo úloh osobitne na každého člena rodiny tak na rodiča, na dieťa ako aj na ostatných členov rodín. V návale našich povinností, zabúdame na základnú úlohu rodiny a tou je: mať jeden druhého – byť tu jeden pre druhého, dávať sa jeden druhému, dávať pozornosť, dávať lásku, dávať prijatie, dávať svoj čas všetkým členom rodiny. Týmto nedostatkom prežívania spoločného času sa následne naše rodiny zmietajú v problémoch a napokon sa aj vo veľkom množstve rozpadajú. Preto by sme chceli ponúknuť prostredie, ktoré umožní obnoviť základné princípy fungovania zdravej rodiny.

Rodina je inštitúciou, kde každý už od počatia zažíval skúsenosť prijatia od rodičov, súrodencov, starých rodičov a príbuzných. V týchto vzťahoch sa formovali základy našich charakterových vlastností a mnohé skúsenosti z tohto obdobia vplývajú aj na náš súčasný život. Pre mnohých z nás je toto obdobie jedným z najkrajších v živote a veľmi radi sa spomienkami vraciame práve do tohto obdobia. Tieto skúsenosti z našich rodín si veľmi často prenášajú do svojich vzťahov aj naše deti. Neskôr pri zakladaní vlastných rodín sú pre mladých takisto inšpiráciou zážitky z rodinného prostredia. Preto je pre každého z nás výzvou života hodnotné naplnenie týchto spoločne strávených chvíľ.

Tak ako každý jednotlivec potrebuje vo svojom okolí aktívne prežívať blízkosť iných, túto blízkosť potrebujeme prežívať aj v spoločnosti. Aj ľudia v dnešnej spoločnosti potrebujú priestor na spoločné stretanie sa v prostredí prijatia s možnosťou zdieľania svojich skúseností zo života. Toto občianske združenie chce poskytnúť priestor – kde nie je človek obmedzený vekom, kde sa môže rozvíjať jeho osobnosť, priestor – kde sa môže formovať jeho charakter a kde môže odovzdávať iným svoje rady a schopnosti, a tak hodnotne napĺňať spoločne trávený čas.

Občianske združenie FAMILY POINT – srdcom rodina, chce byť priestorom pre rodinu v spoločnosti. Aby mohla byť spoločnosť zdravá, potrebuje mať zdravý základ, a tým je rodina. Rodina je srdcom spoločnosti, a ak je správne formovaná, oživuje všetky vzácne hodnoty človeka a spoločnosti. Potom takto oživená spoločnosť môže tvoriť „srdcom rodinu“.

Ciele združenia budú napĺňané týmito formami:

  1. Vytvoriť priestor pre rodiny s možnosťou aktívneho zdieľania skúseností života v rodine ľudí všetkých vekových kategórií s podporou viacgeneračnej komunikácie.
  2. Napomáhať formácii osobnosti jednotlivých členov rodín formou zážitkovej skúsenosti prijatia v rodine, povzbudenia a záujmu o každého člena rodiny so zameraním na integráciu členov rodín všetkých vekových kategórií do spoločnosti ako aj znevýhodnených osôb.
  3. Vytvoriť priestor pre aktivity a záujmovú činnosť tak detí ako aj mládeže a starších so zameraním na ich zdravý telesný a duchovný rozvoj.
  4. Poskytovanie kreatívneho vzdelávacieho programu pre členov rodín podľa jednotlivých vekových kategórií (jazykové a počítačové kurzy, hudobné krúžky, fitnes kurzy, terapeutické kurzy, kurzy pečenia a varenia, masérske kurzy, kurzy starostlivosti o telo,…)
  5. Poskytnúť jednotlivým členom rodiny poradenskú činnosť v súvislosti so zvládaním ich úloh v rodine a v spoločnosti a napomôcť pri riešení problémov jednotlivcov a rodín v oblasti: vzťahov, rozvoja osobnosti, vnútorného života jednotlivca a rodiny, začlenenia do rodiny a spoločnosti, pomoci sociálne slabším rodinám,…
  6. Organizovanie kultúrno-spoločenských programov a akcií so zameraním na spoločné stretanie sa členov rodín, aktívne trávenie voľného času formou hier, súťaží, cvičenia, športu, tvorivých činností, hudby, tanečných zábav, koncertov, relaxačných aktivít, premietanie a prezentácia relaxačno-náučného obsahu,…
  7. Organizovanie odborných prednášok, kurzov, školení, seminárov, diskusií, poznávacích zájazdov so zameraním na oblasť rodiny, života v rodine, začlenenia do rodiny a spoločnosti, výchovy, vzťahov, zdravej výživy, športu, psychológie, duchovného života, organizovanie rodinných osláv a stretnutí,…
  8. Krátkodobá opatrovateľská služba pre rodiny formou dozoru pre jednotlivých členov rodiny – detí, mládeže, starších, kedy ich musia z rozličných dôvodov opustiť za nich zodpovední členovia rodiny, animátorská činnosť, predškôlkarska adaptačná činnosť, organizovanie detských a rodinných táborov a pobytov,…

Stratiť lásku je strašné, klame, kto vraví, že smrť je horšia.
Bob Marley

Menu Title