Palko

V autobuse vraví dôchodca mladej matke:
„Mohli by ste povedať svojmu synovi, aby ma prestal napodobňovať?“
Matka skríkne na svojho synčeka:
„Paľko, prestaň zo seba robiť hlupáka.“

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
2Kor 9:8

Menu Title