POZVÁNKA: Večer odpustenia a zmierenia v rodine

Spoločnosť Úsmev ako dar Vás pozýva na slávnostný Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktorý sa uskutoční dňa 18.9. 2018 o 19.00 hod. v UPeCe Bratislava. V programe vystúpia hudobní hostia: Lamačské chvály, rómska chválová skupina F6, Paľo Drapák, Július Slovák (GDZN) a domováci s hymnou Úsmev je dar. Moderátorkou večera bude Adela Vinczeová.

Vstupné na podujatie je dobrovoľné. V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o zaslanie emailu na moriova@usmev.sk

Tešíme sa na Vás!

Silhouette Of Happy Family And Dog

Pozvánka na konferenciu Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax

Milí priatelia, pozývame Vás na konferenciu Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov ako pokračovanie úspešnej minuloročnej konferencie Najlepšie záujmy dieťaťa. Konferencia sa bude konať v utorok 18.septembra 2018 v Aule Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava.  Cieľom podujatia je diskusia o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov. Odpustenie a zmierenie zohráva kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny a preto sa stáva nielen cieľom ale aj novým začiatkom v rodine. Odborníci budú diskutovať o príkladoch metód a postupov, ktoré vedú k zmiereniu v rodine, ako podklad pre mediáciu alebo alternatívne riešenie sporov, zapojenie nového konceptu tzv. rodinných kruhov. Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? Rodina s fungujúcimi mechanizmami riešenia konfliktov je najefektívnejšou prevenciou pred patologickými javmi v spoločnosti ako juvenilná delikvencia či závislosti mladistvých.

PREDBEŽNÝ PROGRAM
09:00 – 9:30 Otvorenie podujatia
J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie Biskupov Slovenska
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Predseda Úsmev ako dar
JUDr. Peter Rajňák, Predseda Asociácie rodinných sudcov

9:30 – 13:00 I. BLOK – PREDNÁŠKY

09:30 – 10:00 Praktické skúsenosti so zmierovaním problematických rodín
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Úsmev ako Dar: Stretnutia rodinného kruhu

10:00 – 10:10 Prípadová štúdia: Široká rodina zachránila rodinu.
Úsmev ako Dar: Svedectvo účastníkov stretnutí rodinného kruhu

10:10 – 10:40 Môže sudca nerozviesť manželstvo?
JUDr. Peter Rajňák
Sudca, predseda Asociácie rodinných sudcov
10:40 – 11:10 PRESTÁVKA

11:10 – 11:40 Kríza v manželstve a jej riešenie
Rodinkovo, ThDr. Mgr. Roman Seko, kňaz

11:40 – 11:50 Prípadová štúdia: Svedectvo krízy v manželstve
Rodinkovo

11:50 – 12:20 Odpustenie a zmierenie v rodine ako najlepší záujem dieťaťa
MUDr. Daniela Hrtúsová
Psychiater, psychoterapeut, Otcovo srdce

12:20 – 13:00 Diskusia so všetkými rečníkmi z prvej časti programu
Diskusia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej služby sli.do. Účastníci budú môcť cez svoje mobilné zariadenia klásť písomné otázky počas príspevkov rečníkov. Položené otázky sa budú zobrazovať na obrazovke v miestnosti a počas diskusie sa k nim vrátia oslovení rečníci. Moderuje: Jana Michaličková.

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 15.30 II. BLOK – MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSIA

Téma diskusie: Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod?
Diskutujúci: JUDr. Margita Medveczká, advokátka
MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiater
JUDr. Eva FarkašovÁ, sudca
Ľubomír Feldek, básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ
ThDr. Mgr. Roman Seko, kňaz
Moderuje: Martin Kramara

16.00 Záver podujatia

Ďalšie informácie, vrátane prihlasovacieho formulára sú zverejnené na webovej stránke Konferencie biskupov Slovenska https://konferencie.kbs.sk/

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Family…
…this is a place where I don’t feel alone.
…this is a place where I feel at home.

Rodina…
…to je miesto, kde sa necítim sám.
…to je miesto, kde sa cítim doma.
z piesne To Build a Home

Menu Title