Pre deti

Milí rodičia a deti, hudba odjakživa patrí k podstate života. Počiatky hudby začínajú v ríši zvierat, keď človek odpozoroval nádherné vyjadrovanie radosti, smútku i túžby vtákov i živočíchov. Každý človek, ešte skôr ako sa začal vyjadrovať slovne, vyjadroval svoje city prostredníctvom hudby (plač, smiech, rozličné zvuky...) bez toho, že by sa to bol od niekoho naučil. To s najväčšou pravdepodobnosťou dokazuje, že hudba je bránou do sveta citov. Už dieťa v lone matky vníma veľmi intenzívne hudbu, ktorá ho upokojuje, alebo naopak vyrušuje. Nenechajme svoje deti vyrušovať akoukoľvek hudbou, ale ponúknime im pocit radosti, lásky a nežnosti. Takáto hudba ich môže správne formovať do života a naučiť ich tieto pocity rozdávať ostatným.

Ponúknite aj iným, čo má vaše dieťa rado a môžeme sa tieto piesne spoločne učiť.

FÍHA tralala – BUM BÁC
FÍHA tralala – Hop a skok
FÍHA tralala – KOLOVRÁTOK
Sen o rodine (S.I.L.A.)
SPIEVANKOVO 3 – Zúbky
SPIEVANKOVO 2 – Ťuki ťuki ťukalo
Smejko a Tanculienka – Vlk a kozliatka
Miro Jaroš – Pri Stole

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
1Kor 13:4-8

Menu Title