Pre deti

Milí rodičia a deti, hudba odjakživa patrí k podstate života. Počiatky hudby začínajú v ríši zvierat, keď človek odpozoroval nádherné vyjadrovanie radosti, smútku i túžby vtákov i živočíchov. Každý človek, ešte skôr ako sa začal vyjadrovať slovne, vyjadroval svoje city prostredníctvom hudby (plač, smiech, rozličné zvuky...) bez toho, že by sa to bol od niekoho naučil. To s najväčšou pravdepodobnosťou dokazuje, že hudba je bránou do sveta citov. Už dieťa v lone matky vníma veľmi intenzívne hudbu, ktorá ho upokojuje, alebo naopak vyrušuje. Nenechajme svoje deti vyrušovať akoukoľvek hudbou, ale ponúknime im pocit radosti, lásky a nežnosti. Takáto hudba ich môže správne formovať do života a naučiť ich tieto pocity rozdávať ostatným.

Ponúknite aj iným, čo má vaše dieťa rado a môžeme sa tieto piesne spoločne učiť.

Ty si najvyšší
Malé koníky ľúbi Boh
Zlož svoju starosť
Boh Ťa miluje

Stratiť lásku je strašné, klame, kto vraví, že smrť je horšia.
Bob Marley

Menu Title