Pre mladých

Milí mladí priatelia, dnes asi každý mladý človek má rád hudbu a často sa hudbou obklopuje. Počúvame ju z rádií, z mobilov, z PC, z rôznych prehrávačov, proste všade. Každá hudba však pôsobí nielen na našu emocionálnu oblasť, ale aj na fyzickú, a dokonca aj na naše podvedomie. Preto by sme vás chceli povzbudiť, nielen stať sa konzumentmi akejkoľvek hudby, ale naučiť sa hudbe rozumieť, aby vás posilňovala, dvíhala a motivovala k plnohodnotnému prežívaniu života. Naučme sa všetci prostredníctvom vhodnej hudby a spevu prežívať radosť, potešovať a povzbudzovať svoje okolie.

Pridaj hudbu, ktorá bude nás všetkých hodnotne napĺňať.

Siervas – emancipácia po kresťansky

Každý človek (každé stvorenie) nech ustavične s radosťou v srdci oslavuje Boha vo všetkom, čokoľvek robí.

Rockovú kapelu Siervas (Služobníčky) tvorí 12 rehoľníčok z Peru, ktoré tvoria úžasnú inšpiratívnu hudbu, ktorú si obľúbili ľudia po celom svete. Okrem toho, že sestričky skladajú hudbu, spievajú, cvičia na nástrojoch a modlia sa, sú súčasťou rehoľného spoločenstva Služobníčky Božieho plánu a zameriavajú svoju pozornosť na službu blížnym. Zoznámte sa bližšie s ich službou týmito úžasnými videami.

 

 

 

Úžasné piesne komunity Emanuel:

Kráľovná nebeská

(GCD GaD GCDeCD – GCGD eCaD eCDG)

R: /: Kráľovná nebeská, Matka ľudí, niesla si toho, čo povznáša nás, ak už nás jeho hlas nezobudí, pros za nás, Mária, pros za nás. :/

1. “Boh vybral ťa spomedzi žien,” anjel hovorí, “z teba vzíde Knieža a Pán ak mu otvoríš.”

2. Nám pod krížom darovaná, Matka presvätá, ty nás môžeš za ruku viesť, svetlom odetá.

3. Božou láskou naplnená, silou pokorných, spomeň tam aj naše mená v sieňach nebeských

Rád spievam, Bože

Autor: G. Creaton – Komunita Emanuel
(E,A/E,H/E,E,A/E,D/H,E,A/E,H/E,E,f#7,A/H,E – G#,c#,G#,c#,D,H4,H

R: Rád spievam, Bože, chválospev, bázňou sa naplním,
vstúpim do sveta zázrakov, keď vo viere ťa objavím.
1. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá,
on pohliadol na moju biednosť, spasenie mi dáva.
2. Mne veľké veci urobil ten, ktorý je mocný,
pre jeho meno presväté je každý slobodný.
3. On mocnárov zosadil z trónov, skúša bohatých,
hladných kŕmi dobrotami, prijíma pokorných.
4. Ujal sa svojho služobníka, Boh milosrdný,
ako sľúbil našim otcom, zostáva verný.

Síl nám pribúda (Rieka života)

Síl nám pribúda

Síl nám pribúda
keď na teba čakáme
keď na teba čakáme
keď ťa čakáme

Si Boh, môj večný vládca
nádej a mocná spása

Si svätý, nekonečný kráľ
si stále živý Boh
ty neustávaš, ty neusínaš
Ty sám ochrániš maličkých
potešíš plačúcich
na krídlach orlích
k výškam dvíhaš nás

Súcit nekonečný
Tvoja láska dvíha ma
Hymna SDM 2016 – slovenská verzia
Videoklip študentov GCM Nitra
Mária Čírova & Peter Bažík – Kto vie

Najdôležitejšia hodina je tá prítomná.
Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý stojí predo mnou.
Najnevyhnutnejším dielom je vždy láska.
Johannes Eckhart

Menu Title