Prežiarení Láskou Vzkriesenia

Určite sme všetci prežili nádherné Veľkonočné sviatky, plné radosti, pokoja a rodinných stretnutí. No napriek všetkému, často neprežívame naše stretnutia so živým Kristom. Učeníci, ktorí stretli Vzkrieseného Krista boli plní nadšenia, ich srdcia horeli, a nemohli si to nechať pre seba. Túžili vydávať o tom svedectvo, aby aj iní mohli stretnúť tohoto živého Krista a spoznať ho.

Vidíme, že všetci tí, ktorí predtým Krista fyzicky poznali, mali neskôr problém s fyzickým poznaním jeho osoby. Kristus sa už nedáva poznať tým istým fyzickým spôsobom, ale učí učeníkov hľadieť očami milujúceho srdca. Jedine týmto novým pohľadom lásky, spoznávajú Vzkrieseného Ježiša v jeho novej prirodzenosti.

A ku nám by sa Ježiš choval inak?

Vidíme, že aj veľkí apoštoli mali problém na brehu jazera spoznať Vzkrieseného Ježiša. Mali problém aj vo večeradle s jeho prirodzenosťou, mysleli, že je duch, preto ich pozýva dotýkať sa jeho rán, dokonca si pýta niečo na jedenie, aby mohli poznať, že je človekom. Nepoznala ho pri hrobe dokonca ani Mária Magdaléna, myslela, že je záhradník, hoci ženy sú veľmi citlivé a vnímavé.

Vo všetkých prípadoch je najskôr Ježiš učeníkmi nepoznaný. No On sám sa postupne dáva spoznať, každému osobitne a odstraňuje všetko nepoznanie a nedôveru. Aj nám sa Ježiš dáva poznať osobitne, tak ako sme ho doteraz nepoznali. Znovu nám predstavuje svoje milujúce srdce, ktoré ku nám hovorí vždy novým spôsobom. Raz v Božom Slove, druhý raz v Sviatosti Zmierenia, inokedy v Eucharistii, potom v krásnej piesni, možno dnes v tichu, alebo zajtra jasavým smiechom detí, alebo milujúcim objatím manžela, či priateľa. Je tu však aj dnes pre teba živý Jeziš, ktorý Ti rozličným spôsobom dáva poznanie svojho milujúceho srdca.

Je na tebe, či ho chceš spoznať a dôverovať mu. Ponúka ti svoje žiariace srdce Lásky, ktorá rozpaľuje všetky srdcia aj to tvoje.

Kto miluje, ten chce darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Menu Title