Priblíženie myšlienky

Skôr ako by sme začali čokoľvek konať, objaví sa v našom vnútri myšlienka, ktorá nás motivuje ku konaniu. Preto je potrebné napĺňať našu myseľ správnymi myšlienkami. Aj Boh nám hovorí, že bude skúmať myšlienky a úmysly nášho srdca, ktoré predchádzali a sprevádzali každé naše konanie, preto by sme vás chceli pozvať k zdieľaniu myšlienok, ktoré inšpirujú.

Posielajte aj iným svoje inšpirácie.

Ježiš nás čaká a chce uzdraviť naše srdce od všetkého, čo ho degraduje. On je Boh, ktorý má meno: Milosrdenstvo.
pápež František

Uprednostňujem rodinu s tvárou unavenou od obiet, ktoré prináša, pred peknými tvárami, ktoré nepoznajú láskavosť a spolucítenie.
pápež František

Drobné gestá lásky, citlivosti a záujmu dávajú pocítiť, že Pán je s nami: takto sa otvára brána milosrdenstva.
pápež František

Boh nás pohladil svojím milosrdenstvom. Prinesme toto pohladenie iným, tým, ktorí ho najviac potrebujú.
pápež František

Nikto nemôže byť vylúčený z Božieho milosrdenstva. Cirkev je dom, ktorý všetkých prijíma a nikoho neodmieta.
pápež František

S akou veľkou láskou na nás hľadí Ježiš! S akou veľkou láskou uzdravuje naše hriešne srdce! Nikdy ho neodstrašia naše hriechy.
pápež František

Sme pomazaní olejom radosti, aby sme sprostredkovali radosť Evanjelia.
pápež František

Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Nikdy! Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie!
pápež František

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
sv. Don Bosco

Menu Title