Priblíženie myšlienky

Skôr ako by sme začali čokoľvek konať, objaví sa v našom vnútri myšlienka, ktorá nás motivuje ku konaniu. Preto je potrebné napĺňať našu myseľ správnymi myšlienkami. Aj Boh nám hovorí, že bude skúmať myšlienky a úmysly nášho srdca, ktoré predchádzali a sprevádzali každé naše konanie, preto by sme vás chceli pozvať k zdieľaniu myšlienok, ktoré inšpirujú.

Posielajte aj iným svoje inšpirácie.

Láska sa nepozerá na to, či má niekto škaredú tvár, alebo peknú, jednoducho miluje!
pápež František

Peniaze musia slúžiť, nie vládnuť.
pápež František

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
2Kor 9:8

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
2Kor 9:6

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Iz 49:15

Dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
Flp 2:2

„Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?”
Jer 32:27

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
1Kor 13:4-8

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Ján Pavol II.

Menu Title