Priblíženie myšlienky

Skôr ako by sme začali čokoľvek konať, objaví sa v našom vnútri myšlienka, ktorá nás motivuje ku konaniu. Preto je potrebné napĺňať našu myseľ správnymi myšlienkami. Aj Boh nám hovorí, že bude skúmať myšlienky a úmysly nášho srdca, ktoré predchádzali a sprevádzali každé naše konanie, preto by sme vás chceli pozvať k zdieľaniu myšlienok, ktoré inšpirujú.

Posielajte aj iným svoje inšpirácie.

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1Jn 4:16

Stratiť lásku je strašné, klame, kto vraví, že smrť je horšia.
Bob Marley

Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Antoine De Saint Exupéry

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.
Terézia z Lisieux

Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.
Ján Pavol II.

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Albert Einstein

Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.
Ján Pavol II.

Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Cesare Cantú

Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Cesare Cantú

Menu Title