Priblíženie myšlienky

Skôr ako by sme začali čokoľvek konať, objaví sa v našom vnútri myšlienka, ktorá nás motivuje ku konaniu. Preto je potrebné napĺňať našu myseľ správnymi myšlienkami. Aj Boh nám hovorí, že bude skúmať myšlienky a úmysly nášho srdca, ktoré predchádzali a sprevádzali každé naše konanie, preto by sme vás chceli pozvať k zdieľaniu myšlienok, ktoré inšpirujú.

Posielajte aj iným svoje inšpirácie.

Kto miluje, ten chce darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Ján Pavol II.

Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.
Móhandás Karamčand Gándhí

Najdôležitejšia hodina je tá prítomná.
Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý stojí predo mnou.
Najnevyhnutnejším dielom je vždy láska.
Johannes Eckhart

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.Rabíndranáth Thákur

Najlepší spôsob, ako začať nový deň, je hneď po prebudení myslieť na to, či dnes môžeme urobiť radosť aspoň jednému človeku.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší.
Matka Tereza

Menu Title