Príťažlivé témy

V našom živote sú oblasti a témy, ktoré nás priťahujú a chceli by sme sa o nich viac dozvedieť. Keďže žijeme v informačnej dobe, hľadáme si väčšinou odpovede sami a veľakrát nám postačuje informácia od kohokoľvek, nech sú jeho odpovede motivované akýmkoľvek cieľom. V tejto rubrike by sme chceli sprostredkovať články a odpovede na témy, ktoré sa nás nejako dotýkajú. Do formulára môžete písať témy, ktoré by ste chceli viac objasniť. Budeme sa snažiť vniesť viac svetla do tém, ktoré nás priťahujú.

Neveriaci Tomáš

Všetci veľmi dobre z Písma poznáme apoštola Tomáša, ktorý sa nám spája hlavne s udalosťou vzkriesenia ako „neveriaci Tomáš“. Pre tých, ktorým nie je táto udalosť známa ponúkame tento úryvok: Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj…

celý článok

Chvála Boha

Čo je to chvála Boha? Je to oslava BOHA. Každý z nás už asi zažil oslavu... Oslava je radosťou zo stretnutia s tým, ktorý nás pozval. Mal som to šťastie, že pochádzam z rodiny, kde boli oslavy naozaj radostné – radostné stretnutia, spievanie, rozhovory... Väčšina z rodiny naozaj spievala s radosťou a hlavne s radosťou zo srdca. Každý sa snažil začať alebo navrhnúť svoju obľúbenú pieseň, ktorou chcel potešiť nielen seba ale aj ostatných. Doležité bolo aj to, aby zaspievali pieseň, do ktorej sa môžu naozaj všetci s radosťou pripojiť, pieseň, ktorá by ich strhla, vyburcovala a kde si môžu zaspievať aj viachlasne. V mnohých piesňach viacerí pookriali na duchu…

celý článok

Krv Baránkova

Každý z nás, čo tu sedíme, vie, kto je to Baránok, že je to Ježiš Kristus, Syn Boha. Aj všetci ovládame skutočnosť, že za nás, za každého konkrétne a osobitne, vylieva svoju krv, aby sme mohli žiť. Napriek tomu je tu zopár myšlienok, ktoré by nám mohli pomôcť vhupnúť do tejto pravdy ešte hlbšie a možno si ju uvedomíme plnšie. Boh je Pán vesmíru, Spasiteľ sveta a večný Otec, ale tiež tvoj zmluvný partner! Boh s nami dobrovoľne vstúpil do zmluvy. Keď bol Ježiš za nás ukrižovaný a prelial svoju krv, bola spečatená Nová zmluva. V liste Hebrejom 8; 6 o nej čítame, že…

celý článok

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.Rabíndranáth Thákur

Menu Title