rodina

Family…
…this is a place where I don’t feel alone.
…this is a place where I feel at home.

Rodina…
…to je miesto, kde sa necítim sám.
…to je miesto, kde sa cítim doma.
z piesne To Build a Home

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Iz 49:15

Menu Title