Sledujme živé vysielanie z Medžugorie v slovenčine

klikni na: http://svetlomariino.com/sk/informacije/

živé vysielanie: http://62.75.216.148/

Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo, ktoré v duchu evanjelia a posolstiev Panny Márie chce ísť cestou svätosti, aby náš život bol svedectvom viery pre iných. Chce prinášať Ježiša – Svetlo sveta – konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde žijeme. Snaží sa pomáhať pri obnove života viery v našich farnostiach.

IMG_20180803_144227_895IMG_20180803_144331_803

Sme pomazaní olejom radosti, aby sme sprostredkovali radosť Evanjelia.
pápež František

Menu Title