Sledujme živé vysielanie z Medžugorie v slovenčine

klikni na: http://svetlomariino.com/sk/informacije/

živé vysielanie: http://62.75.216.148/

Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo, ktoré v duchu evanjelia a posolstiev Panny Márie chce ísť cestou svätosti, aby náš život bol svedectvom viery pre iných. Chce prinášať Ježiša – Svetlo sveta – konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde žijeme. Snaží sa pomáhať pri obnove života viery v našich farnostiach.

IMG_20180803_144227_895IMG_20180803_144331_803

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
1Kor 13:4-8

Menu Title