Terlovo svedectvo v Golianove číslo 1

Terl túžil od mladosti bubnovať, tak po skončení školy v Anglicku sa rozhodol, že ako mladý človek odíde do Californie a bude bubnovať ako mladý tínedžer v rockových kapelách v Amerike. Ako bubeník bol absolútnym rockerom a všetko podriaďoval bubnovaniu v tomto prostredí. Títo rockoví muzikanti samozrejme užívajú život v plnosti ako riadny rockeri. Alkohol, cigarety, drogy  boli automaticky súčasťou ich života. Aj Terl zapadol do tohto prostredia a časom si začal uvedomovať pravdivosť ich anglického príslovia, že človek sa mení podľa ľudí a prostredia do ktorého sa dostal. Keďže asi pochopil, že toto prostredie je silno skazené, nechcel úplne prepadnúť tomuto prostrediu. Možno začal hľadať nejaké útočisko, nevedel, ale čo s tým.

Raz ho z ničoho nič pozval jeden neznámy chlapík na raňajky. Terl to samozrejme prijal, keďže si mohol čokoľvek objednať, ale v prvom rade to nemusel platiť. Páčilo sa mu to a nezáväzne sa popritom porozprával sa s týmto chlapíkom. Následne prišli aj ďalšie pozvania na raňajky, čo sa Terlovi zapáčilo, keďže mal o raňajky postarané. Časom zistil, že tento chlapík je veriaci a rozpráva mu o viere, o Bohu, o Ježišovi, aby aj jeho pritiahol k viere. Terl s ním síce hovoril, ale jeho svedectvo nejako neprijímal. Až mal raz v noci alebo nadránom zážitok duchovného útoku niečoho veľmi príšerného, škaredého – Zlého, niečo čo ho za žiadnu cenu nechcelo pustiť, čo sa ho nechcelo vzdať. Cítil, že sa musí vyslobodiť, ale nešlo to, až keď začal volať na Boha, na Ježiša a znovu a znovu prosiť o svoju záchranu, tak sa mu nakoniec po zverení sa Ježišovi podarilo vyslobodiť z tohto útoku Zlého. Na druhý deň vyhľadal svojho raňajkového priateľa a porozprával mu všetko, čo sa stalo. Ten začal jasať a oslavovať a až americky jačať, pretože oni sa s priateľmi už dlhšie modlili za jeho obrátenie, a to konečne nastalo.

Terl si však po obrátení začal uvedomovať, že musí z tohto prostredia von. Čo ale ak on bol bubeník a nevedel robiť inú prácu. Boh mu však ukázal jeho nové poslanie, že môže oslavovať Boha bubnami aj v inom prostredí a s inými ľuďmi ako doteraz. To sa zaiste s Božou pomocou a novými priateľmi aj postupne úspešne podarilo. Neskôr mu Boh dal poznať aj novú víziu pre neho. V tejto vízii stojí na čele zástupu bubeníkov, ktorí oslavujú Boha bubnami a žalmami. Po tomto poznaní Terl postupne začína napĺňať túto víziu a zakladá skupinu žalmových bubeníkov, ktorá sa rozrastá o nových bubeníkov všade, kam Terl prichádza vydávať svedectvo. Jeho svedectvo nie je vydávané len jeho úžasným bubnovaním, ba až modlitbou bubnami ako nám to sám predstavil, a mali sme to možnosť počuť aj na vlastné uši v Golianove, ale je hlásané aj živým Slovom viery, ktoré sa dotýkalo ľudských sŕdc.

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Ján Pavol II.

Menu Title