Terlovo svedectvo v Golianove číslo 2

Medzitým ako sme si vypočuli prvé bubnovanie a Terlovo svedectvo, prišlo na radu ďalšie bubnovanie, kde nám Terl ukázal aj modlitbu bubnovania. Bolo zaujímavé počuť ako sa na bubnoch dajú vytvoriť nádherné zvuky, od tých najtichších úderov na rozličné časti bubnov a až po silno hlasité údery na plnú blanu a plné činely, spolu s údermi na bubny a ráfiky jednotlivých bubnov, čo zneje hlasite ako hromové údery. Rozličné typy bubnov s rozličnou dynamikou, všetko spolu dohromady vytváralo naozaj jednu úžasnú žalmovú modlitbu bicích nástrojov a bubeníkov.

Po tejto sekvencii bubnovania sme si vypočuli zase jedno úžasné vysvetlenie Terlovho obrazu. Tento obraz bol obrazom včely, ktorý nosí Terl aj na tričku a tričká s logom včiel aj ponúkal ľuďom na predaj spolu s jeho podpísanými bicími paličkami a CD-čkami. Terl dostal od Boha obraz so včelami. Včely sú úžasné, užitočné božie stvorenia, poznáme ako fungujú, ako pracujú, a čo je ich úlohou. Terl mal ale obraz, že má plné ústa včiel, čo nie je veľmi príjemné a najskôr tomu ani veľmi nerozumel. Nerozumel, prečo má včely v ústach? Keď sa však pýtal Boha na tento obraz, dostal takéto vysvetlenie. Obraz so včelami v ústach zodpovedá slovám, ktoré majú vychádzať z našich úst. Tieto včielky majú od nás prúdiť k iným ľuďom, ako žehnanie týmto ľuďom, ako dobré slovo pre týchto ľudí, ako dobré rady, ako slovo povzbudenia, ako Božie Slovo pre nich, ako slovo radosti, pokoja, útechy… Tieto dobré včielky, ktoré sme vypustili sa postupne vracajú naspäť ku nám a prinášajú svoje ovocie. Každá včielka v reálnom živote prináša ovocie nielen tým, že opeľuje rastliny, ale sa postupne vracia do úľa a prináša ovocie, čiže prináša peľ z rastlín, ktoré navštívila, z ktorého máme neskôr rozličné užitočné produkty ako med, propolis a ďalšie. Včielky, ktoré vypúšťame ako zlé napr. posudzujeme nimi, ohovárame, súdime iných sú ako včely, ktoré len pichnú, uškodia a zomierajú, čiže neprinášajú žiadne dobré ovocie. Tieto včely by vôbec nemali vychádzať z našich úst a ani z našich myslí. Po tomto svedectve nás Terl vyzval, aby sme si navzájom žehnali, povzbudzovali sa a prinášali medzi seba radosť, pokoj a lásku. Aj táto božia bubnovačka nás povzbudila, aby sme sa navzájom zjednotili ako hovorí Terl v rytme Božieho Srdca, ktoré bije láskou pre nás.

Terl nám počas večere prezradil, že mal finančne ťažšie obdobie, keď musel vziať dobre platenú prácu so svetoznámou kapelou nie veľmi dobrej povesti. Nevedel, či do toho ísť a pýtal sa Boha, čo s tým. Nakoniec tú prácu prijal a pochopil, že sa môže za nich počas tejto spolupráce veľmi intenzívne modliť. Hovoril, že vždy keď vyšiel na pódium, bol tam hore vzadu nad všetkými (nie inak – ako bubeník) a počas celého vystúpenia sa modlil v jazykoch za všetkých členov tej kapely. Určite bol aj toto požehnaný čas, ktorý zaiste prinášal ovocie o ktorom ani nevieme. Zaujímavé, ako rozlične si Boh koná? Keď sa nedalo inak, posiela priamo do centra modliaceho sa človeka.

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
2Kor 9:8

Menu Title