Uctievajme nášho Boha spolu s LCH LIVE

 

Pozrite si tento úžasný Live Stream Braňa Letka a LCH LIVE (Lamačských chvál).

Bol vysielaný 31.7.2018 s hosťom Terlom Bryantom a Palim Jamborom.

„Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?”
Jer 32:27

Menu Title