Úžasné piesne komunity Emanuel:

Kráľovná nebeská

(GCD GaD GCDeCD – GCGD eCaD eCDG)

R: /: Kráľovná nebeská, Matka ľudí, niesla si toho, čo povznáša nás, ak už nás jeho hlas nezobudí, pros za nás, Mária, pros za nás. :/

1. “Boh vybral ťa spomedzi žien,” anjel hovorí, “z teba vzíde Knieža a Pán ak mu otvoríš.”

2. Nám pod krížom darovaná, Matka presvätá, ty nás môžeš za ruku viesť, svetlom odetá.

3. Božou láskou naplnená, silou pokorných, spomeň tam aj naše mená v sieňach nebeských

Rád spievam, Bože

Autor: G. Creaton – Komunita Emanuel
(E,A/E,H/E,E,A/E,D/H,E,A/E,H/E,E,f#7,A/H,E – G#,c#,G#,c#,D,H4,H

R: Rád spievam, Bože, chválospev, bázňou sa naplním,
vstúpim do sveta zázrakov, keď vo viere ťa objavím.
1. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá,
on pohliadol na moju biednosť, spasenie mi dáva.
2. Mne veľké veci urobil ten, ktorý je mocný,
pre jeho meno presväté je každý slobodný.
3. On mocnárov zosadil z trónov, skúša bohatých,
hladných kŕmi dobrotami, prijíma pokorných.
4. Ujal sa svojho služobníka, Boh milosrdný,
ako sľúbil našim otcom, zostáva verný.

Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť.
bl. sestra Zdenka Schelingová

Menu Title