Uzdravovacia služba sestry Briege McKenna

Niektorí ľudia veria na zázraky. Sestra Briege McKenna nielen verí, ale aj vidí, že zázraky sa dejú. Roku 1970 bola zázračne uzdravená z reumatickej artritídy a odvtedy bola svedkom toľkých uzdravení a zázrakov, že si to väčšina kresťanov nedokáže ani predstaviť. Vo svojej uzdravovacej službe precestovala celý svet od Latinskej Ameriky až po Južnú Kóreu.

V knižke Zázraky sa dejú sestra Briege opisuje svoje stretnutia s Božou uzdravovacou mocou. Delí sa v nej so svojimi myšlienkami o dôležitosti viery a modlitby, o kňazskej službe, o uzdravovacej moci Eucharistie. Jej knižka ukazuje cestu k užšiemu spoločenstvu s Bohom, k uvedomeniu si jeho lásky a k prehĺbeniu viery, že on môže aj nemožné

Viac tu: http://m.saletinirozkvet.webnode.sk/products/briege-mckenna-smerovka-k-jezisovi/

Dnes 16.9.2018 ju môžeme zažiť v službe Maďarsku v Kostole Svätej Trojice, na ulici Sv. Imricha 15, v Gödöllo, Maďarsko. O 15:00 hodine začína sv. omša a potom nasleduje Eucharistická uzdravovacia služba pre každého.

Sunday, September 16 – Gödöllo, Hungary
Holy Trinity Church, 15 Szent Imre Street, Gödöllo, Hungary
3pm Mass followed by Eucharistic Healing Service20180916_161919

20180916_174323 20180916_174057 20180916_160221 20180916_161934 20180916_17383320180916_161236

Stratiť lásku je strašné, klame, kto vraví, že smrť je horšia.
Bob Marley

Menu Title