Webkamera

Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!
bl. sestra Zdenka Schelingová

Menu Title