Zasmej sa

Náš život nie je len životom povinností, vážnych rozhodnutí a rozhovorov, ale aj životom radosti, smiechu, veselých zážitkov a nadchýnajúcich skúseností. Ponúkame aj tebe možnosť deliť sa o radosť, ktorá sa zdieľaním nestráca, ale znásobuje a dáva nám možnosť zažiť osvieženie srdca i mysle. Pridaj aj tvoje veselé príhody, obrázky, slušné vtipy a nadchýnajúce skúsenosti, ktoré obohatia naše rodiny o spontánnu radosť a smiech a stanú sa pre nás oživujúcim duchom jednoty, radosti a obnovy našich vzájomných vzťahov.

Na ulici padne človek na zem. Okolo ide kňaz, chytí muža za ruku a pýta sa ho:
– Syn môj, veríš v Otca, Syna a Ducha svätého?
Chlapík prevráti oči a povie:
– Ja sa na to vyseriem! Tak ja tu umieram a on mi dáva hádanky.

Stále mi vyčítajú, že nechodím do kostola. Podľa mňa je ale Bohu milšie, keď sedím v krčme a myslím na neho, než keby som sedel v kostole a myslel na pivo.

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1Jn 4:16

Menu Title