Žiadosť o pomoc

žiadosť o pomoc

Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Cesare Cantú

Menu Title