život

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.Rabíndranáth Thákur

Sme pomazaní olejom radosti, aby sme sprostredkovali radosť Evanjelia.
pápež František

Menu Title